Algemene voorwaarden

Om de massage die u wilt ondergaan zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteer ik een aantal algemene voorwaarden.

 • Voor het bijhouden van de administratie wordt bij het maken van een afspraak naar uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres gevraagd.
 • Voorafgaand aan een massage wordt er kort een aantal vragen gesteld ter kennismaking en om eventuele klachten te inventariseren. U bent zelf verantwoordelijk voor de omvang en juistheid van deze informatie die u tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de massage op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden. Alle informatie die u tijdens het gesprek en de massage meedeelt wordt vertrouwelijk behandeld.
 • Bent u onder behandeling bijvoorbeeld van een (huis)arts, fysiotherapeut of specialist, gebruikt u medicijnen, heeft u acute blessures, hoge bloeddruk en/of ziektes of aandoeningen? Raadpleeg dan eerst uw behandelaar voordat u een afspraak maakt om gemasseerd te worden. Bij koorts en griep mag er ook niet gemasseerd worden. Alohalomimassages zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden behandeling of  medicatie te stoppen of te veranderen.
 • Alohalomimassages onthoudt zich van het stellen van medische diagnoses.
 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden voor 50% in rekening gebracht.
 • Betaling geschiedt direct na de massage en vindt bij voorkeur plaats via de mobiel bankieren app of een betaalverzoek. Ook kan via pin of contant afgerekend worden.
 • Alohalomimassages is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen in en om de praktijk.
 • Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de massages die Alohalomimassages aanbiedt. Indien hierop wordt op enigerlei wijze wordt gezinspeeld wordt u meteen verzocht de praktijk te verlaten en bent u in de toekomst niet meer welkom.
 • Alohalomimassages behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren.
 •  U maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van diensten van Alohalomimassages. Alohalomimassages is niet aansprakelijk voor enige schade, ontstaan voor, tijdens of na behandelingen en/of diensten.
 • Prijswijzigingen zijn voorbehouden.